Og'ir ishni qayta ishlatish mumkin bo'lgan tozalovchi mato